• සෞඛ්‍යය සම්පන්න බෝග

    අප සතුව ඇති සියලුම එළවළු හා පළතුරු සියල්ලම අතින් නෙලාගත් ඒවා වන අතර සියල්ලක්ම හොඳින් පරික්ෂා කරනු ලැබේ.

  • ස්වාභාවික එළවළු හා පළතුරු

    අප විකුණන සෑම එළවළුවක් හා පළතුරක්ම අපගේම වගාවන්ගෙන් නෙලා ගන්නා නිසා ස්වාභාවිකත්වය 100% ක්ම සහතික කල හැක

  • හොඳම දේ අපෙන්

    අපගේ සියලුම වගාවන් ඉතා හොඳින් නඩත්තු කරන අතර සත්ත්වයින්ට හෝ මිනිසුන්ට හානිකර අනුමැතියෙන් තොර කිසිම රසායනිකයක් භාවිතා කරන්නේ නැත.

අපව තෝරාගත යුත්තේ අයි?

අපගේ කතාව

මෙතෙක් ආ මග

අප මෙතෙක් දුර ආ මග සුන්දර එකක් නොවේ. මේ තරම් ශක්තිමත් වෙළඳාමක් ගොඩනගා ගැනීමට අපට ගොඩාක් දුශ්කර වුනා..
මේ වන විට අපි ව්‍යාපාරය පටන්ගෙන අවුරුදු 20 කට වැඩිය. මුලින්ම අපේ ව්‍යාපාරය වුනේ තොග වෙළෙඳුන්ගෙන් මිලදී ගෙන සිල්ලර වෙළෙඳුන් හට විකිණීමය. මෙසේ අවුරුදු කිහිපයක් වෙළඳාම් කිරීමෙන් අනතුරුව වගා කරන්නන්ගෙන් මිලට ගැනීමට අප යොමු වුනා. මුලදී තිබුනාට වඩා වැඩි ලාබයක් ඒ තුලින් අපට ලබා ගත හැකි බව තේරුම් ගියා..

දැන් අපට ආඩම්බරයෙන් කිව හැකී, අපට අපේම අක්කර 5ක වගාවක් දූනගහ ප්‍රදේශයෙනුත්, අක්කර 55 හා 80 බැගින් වගාවන් දෙකක් රුවන්වැල්ල ප්‍රදේශයෙනුත් තියෙනවා.

අපි

3500

වැවිලිකරුවන්

3

වගාවන්

2

වෙළඳ ආයතන

1010

ගැණුම් කරුවන්

අපගේ කාණ්ඩායම

img

Smith

img

Sophia

img

Michael

img

lara

සම්බන්ධ කරගන්න